Firmy i placówki

Święta Lipka - Heiligelinde

Zespół klasztorny jezuitów i odpustowy kościół Nawiedzenia NMP należą do najcenniejszych obiektów barokowych w Polsce. Pierwsze udokumentowane informacje o pielgrzymkach do cudownej figurki Matki Boskiej pochodzą z 1473 r. Już w 1482 r. kapłan krzyżacki Szymon jest wymieniony jako opiekun kaplicy.

W 1519 r. pielgrzymował tu m.in. Albrecht Hohenzollern - ostatni wielki mistrz krzyżacki - przemierzając pieszo drogę z Królewca. Jednak już w sześć lat później, po sekularyzacji zakonu i przyjęciu tytułu księcia pruskiego, zabronił wszelkich pielgrzymek, a mieszczanie z Kętrzyna zburzyli kaplicę.

Budowę obecnego kościoła rozpoczęli jezuici w 1687 r. Na początku XVIII w. była to już okazała świątynia, otoczono krużgankami z narożnymi kaplicami. W latach 1719-1721 zamontowano wspaniałe organy, dzieło Jana J. Mosengela z Królewca, a w 1734 r. Jan Schwartz z Reszla wykuł misternie zdobioną bramę.

Legenda mówi, że skazaniec więziony w lochach kętrzyńskiego zamku wyrzeźbił z lipowego drewna figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Po uwolnieniu zawiesił rzeźbę na lipie przy drodze z Kętrzyna do Reszla. Miejsce, które ludzie zaczęli nazywać Świętą Lipką, zasłynęło cudami. Z czasem wokół lipy wybudowano kaplicę, ale podczas reformacji została zniszczona, zaś cudowną figurkę zatopiono w Jeziorze Wirowym. Od XVII wieku Świętą Lipką opiekują się jezuici. To oni wybudowali tam sanktuarium, prawdziwą perłę barokowej architektury. Święta Lipka jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc na Mazurach.

Oprócz samego kościoła, warte obejrzeć m.in.:
- 15 murowanych stacji drogi krzyżowej z 1734 r.,
- szachulcowy budynek z XVIII w. (dawna bursa),
- barokowe kapliczki przy drodze do Reszla.

Święta Lipka na mapie: www.zumi.pl

Średnia ocena: 4.5 (oceniano: 2 razy)