Firmy i placówki

Rozmowa z Burmistrzem na temat Cittaslow

Jak pisaliśmy kilka dni temu w artykule Spotkanie... w Olsztynie odbyło się spotkanie członków stowarzyszenia Cittaslow. Ciężko było dotrzeć do jakichkolwiek informacji na ten temat, w związku z czym przedstawiamy wywiad jakiego udzielił nam burmistrz Reszla - Zdzisław Szypulski. Wywiad przeprowadzony był drogą mailową.

Kto reprezentował Reszel na tym spotkaniu?
W konferencji Rewitalizacja małych i średnich miast w świetle założeń cittaslow uczestniczyli Burmistrz Reszla Zdzisław Szypuslki, Z-ca Burmistrza Janusz Kozoń, Inspektor ds. promocji Gminy Lucyna Macełko oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Kulturalnego „Zamek” Bolesław Marshall. Stowarzyszenie to było stroną podpisywanego porozumienia o przystąpieniu do międzynarodowej organizacji w 2004 roku.

Jakie przedstawiono lub zaczerpnięto pomysły odnośnie poprawy jakości życia i promocji miasta dotyczące Reszla?
Spotkanie miało na celu prezentację założeń krajowej sieci miast Cittaslow oraz miast, które weszły do sieci. Organizatorzy spotkania przybliżyli uczestnikom reprezentującym piętnaście samorządów z kraju ideę ruchu Cittaslow.
Tematem konferencji była rewitalizacja małych i średnich miast w świetle założeń cittaslow i w tym obszarze działania organizatorzy propagowali poprawę jakości życia mieszkańców. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele miast Cittaslow z San Gemini z Włoch i Sokundal z Norwegii. Miasta te od wielu lat są członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia, prezentując swój dorobek i doświadczenie wskazali dobre praktyki, które można wcielić na naszym gruncie są to m.in. rewitalizowanie miasteczek, ogłaszanie konkursów skierowanych do lokalnej społeczności na ukwiecanie miasta, stworzenie i wypromowanie lokalnego produktu lub wykorzystanie istniejącego już produktu do promocji miasta, prowadzenie szeroko zakrojonych akcji promocyjnych w szkołach i w internecie na temat ruchu Cittaslow i wiele innych. Mieliśmy również możliwość przedstawienia działań realizowanych w Reszlu i prezentacji miasta.

Czy Reszel przedstawiał jakieś lokalne produkty na spotkaniu?
Konferencja dotyczyła rewitalizacji miast, nie poruszała tematyki lokalnych produktów. Jednak w prezentowanym wystąpieniu omawiana była bogata historia rzemiosła w Reszlu. Chcemy też wypromować nasz produkt lokalny, który będzie wizytówką miasta. Myślę, że będzie to właśnie promocja rzemiosła, które powinno być odtworzone. Prezentacja multimedialna Reszla zawierała też informacje o bogatym dorobku kulturowym Zespołu Śpiewaczego „Reszelanie” i Zespołu Tańca „Pompadryty”.

Jak Pan ocenia spotkanie z przedstawicielami innych miast?
Mam nadzieję, że to spotkanie wszystkim uczestnikom przyniosło korzyści, wiedzę o ruchu Cittaslow i rewitalizowaniu miast. Przedstawiciele 15 samorządów uczestniczący w konferencji zainteresowani byli założeniami i ideą ruchu Cittaslow oraz zasadami poszerzenia sieci o kolejne miasta. Organizatorzy konferencji zapewnili wizytowanie czterech warmińskich miasteczek będących w krajowej sieci miast Cittaslow. Konferencja dała dodatkowe możliwości promowania miasta w innych regionach kraju.

Czy wszystkie miasta realizują program Cittaslow na podobnym poziomie, czy może któreś z nich odbiega wyżej i należy się nim wzorować?
Do krajowej sieci miast Cittaslow należą Reszel, Bisztynek, Biskupiec i Lidzbark Warmiński oraz inicjujący działania Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Regulamin krajowej sieci miast Cittaslow realizowany jest przez cztery warmińskie miasteczka w tym samym zakresie i na podobnym poziomie. Współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim i pozostałymi członkami polskiej sieci miast Cittaslow, utrzymujemy z nimi kontakt, konsultujemy nasze działania, wspieramy się.
W chwili obecnej samorządy przystąpiły do opracowania zunifikowanego systemu oznakowania miast, tak by stały się rozpoznawalne. Wszystkie urzędy funkcjonują w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania oparty na Polityce Jakości i Polityce Środowiskowej. W czerwcu 2007 rzemieślnicy i piekarze reprezentujący miasta uczestniczyli w targach promocyjnych w San Danieli we Włoszech. Warmińsko – Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego będzie opracowywało plan rewitalizacji dla miast Cittaslow oraz opracowuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Reszla i Świętej Lipki oraz drogi łączącej te dwie miejscowości, który pozwoli na spełnienie przez miasto Reszel wymogów regulaminu sieci Cittaslow w zakresie infrastruktury miejskiej.
Wiele działań spoczywa w gestii samych mieszkańców, którzy z pewnością wiedzą w jak wyjątkowych miejscach mieszkają. Włączenie mieszkańców miast do realizacji idei miast dobrego życia jest nieodzownym elementem tego ruchu. Należy pamiętać o tym, że działania, jakich się podjęliśmy są wieloetapowe i wymagają również zaangażowania mieszkańców.

Dziękujemy uprzejmie za szybkie odpowiedzi na nasze pytania. Życzymy sukcesów w realizacji planów naszej społeczności!

Średnia ocena: 1 (oceniano: 2 razy)

Dodaj nową odpowiedź

  • Dozwolone znaczniki HTML: <strong> <cite> <a> <ul> <li> <p> <img> <u> <i> <strike> <br>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Adresy stron www i e-mail są zmieniane automatycznie na linki

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zapobiec spamowi.
3 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.