Firmy i placówki

Konkursu na najsmaczniejsza, tradycyjną potrawę - produkt regionalny miast Cittaslow

Ślimaki jedzą Francuzi, Włosi i Hiszpanie. Polacy bigos, Pirogi Rosjanie ....., a co jedzą Reszelanie?

Regulamin
Konkursu na najsmaczniejsza, tradycyjną potrawę - produkt regionalny miast Cittaslow

§ 1.
Organizator:
Organizatorem „Konkursu na najsmaczniejsza, tradycyjną potrawę -
produkt regionalny miast Cittaslow” , zwanego dalej konkursem jest
Stowarzyszenie Kulturalne „Reszelanie” i Burmistrz Miasta Reszel,
zwanych dalej organizatorem.

§ 2.
Celem konkursu jest:
1. poszukiwanie produktu lokalnego miast skupionych w Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow
2. przypomnienie starych, sprawdzone przepisów na potrawy, identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych,
3. promocja potraw regionalnych,
4. wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami konkursu,
5. budowa tożsamości kulturowej regionu warmińsko-mazurskiego w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia na pokolenie
6. wspieranie lokalnej tożsamości.

§ 3.
Konkurs przeznaczony jest do:
1. osób indywidualnych – dorosłych mieszkańców zamieszkujących Miasta i Gminy: Biskupiec, Bisztynek, Reszel oraz Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński;
2. restauratorów, właścicieli barów, stołówek, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, kół myśliwskich z w/w terenu;

§4.
Zgłoszenie do konkursu
1. Organizator ma swą siedzibę na czas konkursu w Biurze Promocji Miasta Urzędu Miasta ul. Rynek 24; 11-440 Reszel tel. 089 755 39 09
2. Udział w konkursie należy zgłosić na adres organizatora lub poczta elektroniczną reszelanie1986@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 czerwca 2009r do godz. 15.00 wypełniając kartę zgłoszeniowo - konkursową (wzór karty dostępny na stronach internetowych www.reszelanie.pl; www.reszel.pl i w siedzibie organizatora.
3. Mile widziane jest wcześniejsze zgłoszenie do Organizatora przepisu i opisu przygotowania potrawy.
4. Każdy podmiot uczestniczący w konkursie może przygotować do degustacji potrawę konkursową oraz udostępnić przepisy potrawy w formie ulotek podczas finału konkursu.
5. Specjalna nagrodę od organizatora otrzyma potrawa przygotowana ze ślimaka – symbolu Miast Sieci Cittaslow.
6. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną dowolną potrawę.
7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dostęp do miejsca ekspozycji i ustawienie swojej potrawy na 15 minut przed rozpoczęciem konkursu.
8. Produkty na konkurs każdy zapewnia we własnym zakresie.
9. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
10. Technika wykonania potrawy jest dowolna.
11. Konkurs jest jednoetapowy.
12. Organizator zapewnia uczestnikom stoisko wystawiennicze

§5.
Przebieg konkursu
Oceny potraw dokona specjalnie powołane przez organizatora Jury, które rozstrzygnie konkurs, wyłaniając laureatów najlepszych potraw podczas trwania imprezy w dniu 13 czerwca 2009r.
1. W sytuacjach interpretacji, nieobjętych niniejszym regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia w tym zakresie podejmuje organizator konkursu.
2. Autorzy przepisów kulinarnych, zgłaszając udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie własnych danych osobowych przez organizatora konkursu i w wydawnictwach reklamowych i promocyjnych) – Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.
3. Zgłoszenie potrawy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem prawa na rzecz organizatora do publikacji tychże potraw w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac w postaci konkretnych potraw w materiałach i publikacjach bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych w celach promocyjno – reklamowych.
5. Prace nagrodzone i wyróżnione oraz wybrane do publikacji ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji.
6. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą brane pod uwagę przez Komisję

§6.
Finał konkursu.
1. Do oceny swojej pracy kulinarnej uczestnicy konkursu przynoszą gotową – przygotowaną potrawę w dniu konkursu tj. 13 czerwca 2009r. o godz. 17.00. na teren imprezy w Reszlu - plac przed ratuszem ul Rynek.
2. Każda potrawa otrzyma swój numer (do pobrania u organizatora w dniu konkursu) i bezimiennie będzie dokonywana jej ocena.
3. Jury oceni: charakter, estetykę podania potrawy, smak i wygląd. Walorem będzie wytwarzana na małą skalę, tradycyjnymi metodami, wywodzące się z tradycji i kultywowanych zwyczajów.
4. Jury, rozstrzygając konkurs będzie zwracała uwagę na:
· smak potrawy 1 – 10 punktów
· dostarczenie przepisu - 5 punktów
· sposobu przygotowania - 5 punktów
· regionalność 1 – 5 punktów
· oryginalność 1 – 5 punktów
· łatwość przyrządzenia 1 – 5 punktów.
· czas potrzebny do przygotowania 1 – 5 punktów.
· Maksymalnie uczestnik może otrzymać 40 punktów.

Decyzja komisji Konkursowej jest ostateczna.

§7.
Ogłoszenie wyników konkursu
W konkursie zostanie wyłonionych trzech laureatów w kategorii:
indywidualnej, zespołowej i potrawy ze ślimaka. Laureatom i uczestnikom konkursu zostaną wręczone nagrody pieniężne
oraz pamiątkowe dyplomy.

Jeszcze nikt nie ocenił tego tekstu - będziesz pierwszy!
portret użytkownika Gość

No fajny ten konkurs, a

No fajny ten konkurs, a gdzie wyniki??

Dodaj nową odpowiedź

  • Dozwolone znaczniki HTML: <strong> <cite> <a> <ul> <li> <p> <img> <u> <i> <strike> <br>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Adresy stron www i e-mail są zmieniane automatycznie na linki

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zapobiec spamowi.
3 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.