Firmy i placówki

Bezławki - Bäzlack

Niewielki zameczek na trudno dostępnym wzgórzu, nieopodal rzeki Dajna, został zbudowany pod koniec XIV w. Pełnił rolę granicznej strażnicy osłaniającej Kętrzyn od południa, a także bazy wypadowej do ataków na Litwę. Przyzamkowa wieś otrzymała przywilej lokacyjny w 1371 r., jeszcze przed budową fortyfikacji murowanych.

Zamek zbudowano na planie prostokąta o wymiarach 39x53 m. Wzdłuż boku północnego stanął dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, do którego przylegał kwadratowy dziedziniec otoczony murem z głazów polnych z basztami na narożach i bramą od południa. Około 1513 r. zamek został przebudowany na kościół, a następnie (1583) na zbór protestancki. W pierwszych latach XVIII w. przy zachodniej ścianie budynku stanęła czterokondygnacyjna wieża.

Do dzisiaj zachował się cały układ przestrzenny dawnego zamku - dolne partie kamiennych murów i baszt oraz budynek główny z wieżą przekształcony w kościół. Południową część dziedzińca zajmują pozostałości cmentarza ewangelickiego.

Legenda o Świętym Graalu a Bezławki

Zaginiony kielich, którego Chrystus miał używać w czasie ostatniej wieczerzy, według legendy, był przez pewien czas ukryty w kościele w Bezławkach .

Historia zaczyna się w Anglii, skąd święty Graal miał trafić na Litwę. Po bitwie pod Hastings dzieci króla Harolda Godwinsona musiały uciec z Anglii. Udały się przez Litwę i Kijów do Bizancjum. Dwóch synów króla Harolda pozostało na Litwie.

Według niektórych historyków starszy syn króla Anglii był przodkiem króla Polski Władysława Jagiełły. W inwentarzach kościelnych w Bezławkach opisano greckie (ruskie) antepedium - ozdobną osłonę ołtarza.

Według miejscowych przekazów antepedium oraz święty kielich były darem księcia litewskiego Świdrygiełły, brata króla Władysława.

W czasie ostatniej wojny polsko-krzyżackiej, gdy latem 1520 oddziały tatarskie nadeszły pod Bezławki, kielich miał zostać zamurowany w ścianie kościoła. Święty Graal po raz kolejny zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach; w miejscu jego ukrycia pozostał tylko wybity otwór.

Bezławki na mapie: www.zumi.pl

Jeszcze nikt nie ocenił tego tekstu - będziesz pierwszy!