Firmy i placówki

Urząd miasta i gminy Reszel

URZĄD GMINY
ul. Rynek 24. 11-440 Reszel tel. centrala (0-89) 755 39 00 fax. (089) 755 07 58
czas pracy - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 (soboty nie pracuje)
PARTER (ul Rynek 24)

DZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Działu Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Ewidencja ludności
pok. Nr 2, tel. 089 755 39 21

Inspektor ds. wojskowych, obronnych i OC
pok. Nr 2, tel. 089 755 39 21

Inspektor ds. informatyki, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż
pok. Nr 3, tel. 089 755 39 18

Podinspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
pok. Nr 7, tel 089 755 39 04

Inspektor ds. zatrudnienia i bezrobocia
pok. Nr 7, tel 089 755 39 04

DZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

Kierownik Działu Budżetowo-Finansowego
Wymian podatków
pok. Nr 4, tel 089 755 39 22

Podinspektor ds. podatków i opłat
pok. Nr 4, tel 089 755 39 22

Inspektor ds. wymiaru podatków i kasy
Kasa, tel 089 755 39 17

Inspektor ds. księgowości dochodów budżetowych
pok. nr 1, tel 089 755 39 13

Inspektor ds. księgowości, wydatków budżetowych i płac
pok. Nr 1, tel 089 755 39 13

Podinspektor ds. VAT i ewidencji majątku
pok. nr 1, tel 089 755 39 14

Inspektor ds. budżetu
pok. Nr 1, tel 089 755 39 14

STRAŻ MIEJSKA

Inspektor Straży Miejskiej
pok. 6, tel 089 755 39 12
PIĘTRO (ul. Rynek 24)

DZIAŁ ADMINISTACYJNO-PRAWNY

Kierownik Działu Administracyjno-Prawnego
Sprawy organizacyjno - prawne
pok. nr 14, tel. 089 755 39 09

Inspektor ds kancelaryjnych
Kancelaria Burmistrza,
pok. Nr 15, tel. 089 755 39 00

Inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej
pok.nr 10, tel 089 755 39 05

Podinspektor ds obsługi Rady i Komisji Rady
pok. nr 11, tel. 089 755 39 07

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC
pok. nr 12, tel 089 755 39 06

PROMOCJA GMINY

Inspektor ds. promocji Gminy
pok. nr 14, tel. 089 755 08 83
Dział Techniczno - Budowlany
ul. Wł. Reymonta 1- 4 11- 440 Reszel

DZIAŁ TECHNICZNO-BUDOWLANY

Kierownik Działu Techniczno-Budowlanego
Planowanie przestrzenne
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 1, tel 089 755 39 10

Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 2 tel 089 755 39 10

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 3 tel. 089 755 39 11

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 4, tel 089 755 39 20

Inspektor ds. drogownictwa
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 4, tel 089 755 39 20